scangineers.jpg

EMVI - Hoe kom je verder? 

Bij aanbesteden wordt er steeds meer gebruik gemaakt van gunning op basis van EMVI-criteria. EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Bij dit type gunning is niet alleen de prijs doorslaggevend, maar ook een fictieve korting. Deze fictieve korting wordt berekend op een score op EMVI criteria, zoals omgevingmanagement en duurzaamheid. Een gegadigde moet tijdens de tender een plan opstellen voor deze criteria, die de opdrachtgever beoordeeld met punten. Hoe meer punten, hoe meer fictieve korting. Deze fictieve korting kan wel tot 40% van het plafondbedrag komen.

Vervolgens kijkt de opdrachtgever welke gegadigde het laagst zit op "Prijs - fictieve korting".

Door niet alleen te zoeken naar de meest voordelige aanbieding hoopt men meerwaarde voor het project en de omgeving te generen. Daarbij kunnen soms interessante nieuwe of andere oplossingen boven komen drijven voor de opdrachtgever.

Met Scangineers heeft M@SEA een eigen aanpak ontwikkelt om EMVI contracten / tenders te analyseren.

Bij meerdere projecten hebben we onze klant geholpen de hoogste EMVI score kunnen behalen door gestructureerd te werken en ons heel specifiek hierop te richten.

Meer informatie? Stuur een email aan tim@matsea.nl We kunnen u binnen een week een vrijblijvende offerte sturen voor de scan.


Tenderscan

voor

opdrachtnemer

In een tenderscan wordt gekeken naar de opdracht, de formulering, mogelijke tegenstrijdigheden, de opdrachtgevende partijen en andere belanghebbenden. Vervolgens analyseert M@SEA verschillende scenario’s om de vraag achter de vraag te vinden.

Dit alles wordt in een handzame en goed leesbare format aangeboden aan u en uw projectteam. In aanvulling hierop kunnen we zelfs ook meewerken in de tenderfase zelf.


Pre-tender scan

voor

opdrachtgevers

Bent u van plan om voor het eerst een opdracht te gunnen met EMVI criteria? Weet u niet zeker of u de vraag juist geformuleerd heeft? Wilt u weten of er geen tegenstrijdigheden of omissies te vinden zijn in de aanbestedingsdocumenten?  Gebruik dan onze pre-tender scan mogelijkheid. We nemen de aanbesteding net zo grondig door als we dat voor een opdrachtnemer zouden doen. Maar nu heeft u de mogelijkheid de gaten en tegenstrijdigheden te repareren. En niet bedoelde uitkomsten te voorkomen. 

Neem gerust contact op over de mogelijkheden.